The Misadventures of Boy Ngo Ngo

Isang araw, Tinawag ni Inay si Boy, ang batang ngo-ngo.

Inay: Boy, magpunta ka sa tindahan ni Aling Petra at bumili ka ng isang latang Pork & Beans!

Boy: Omo, inay !

Nagtungo si Boy Ngo Ngo sa tindahan ni Aling Petra . Tatlong bundok ang kaniyang nilakad. Pagdating ni Boy sa tindahan ay binati niya ang tindera.

Boy: Aning Metra, ngamuta na mo ngayo? (Kamusta na po kayo?)

Aling Petra: Mabuti naman. Ano ang kailangan mo Boy?

Boy: Mangmilan nga mo ng inang lata ng Mo e Meen! (Pagbilhan nga po ng isang lata ng Pork n Beans)

Aling Petra: Ano kamo, Boy?

Boy: Isa mong Mo e Meen (Isa pong Pork n Beans)

Aling Petra: Paki-ulit nga Boy at hindi kita maintindihan.

Boy: Mo e Meen! Mo e Meen - nyung nata lata! (Pork n Beans! Pork n Beans! Yung nasa lata!)

Aling Petra: Hindi talaga kita maintindihan. Mabuti pa kaya ay i-spell mo na lang sa akin.

Boy: O ninge. Mo e Meen. Netter Mi. (O sige. Pork n Beans. Letter P.)

Aling Petra: Letter 'B' ba?

Boy: Ine! Netter Mi as in Minimines. (Hindi! Letter P as in Philippines )

Aling Petra: Ha???

Boy: Mi! (Kinanta ni Boy ang alphabet) Ey, Mi, Ni, Ni , E, Em, Nyee..En, Em, En, O, Mi! - - Mi!

Aling Petra: Ahhh, P! Letter P! (Masiglang sagot ni Aling Petra .)

Boy: Oo. Mi! Mo e Meen! (Oo! Pi! Pork n Beans!)

Aling Petra : Sige ituloy mo Boy. 'P'...

Boy: Ngo! (O!)

Aling Petra: Ano kamo?

Boy: (Kumanta ulit) Ey, Mi, Ni, Ni , E, Em, Nyee... En, Em, En, Ngo!

Aling Petra: Ahhh, titik O! P-O. Sige ituloy mo pa!

Boy: Netter Arrng (Letter R)

Aling Petra: Kantahin mo na lang ulit Boy.

Boy: Ey, Mi, Ni, Ni , E, Em, Nyee... En, Em, En, O, Mi, Ngyu, Arrng!

Aling Petra: Ahhh! Letter R. Malapit na. 'P-O-R'? Hindi ko pa rin makuha,

Boy. Anong letter ang susunod?

Boy: Ngey.

Aling Petra: Letter A?

Boy: Ini ho! (Sabay buntung-hininga si Boy) Ngey! A, Ma, Nga (A-Ba-Ka-Da ang kinanta)! Nga!

Aling Petra: Ka! Letter 'K' 'P-O-R-K' Ahhh Pork!!!

Boy: Oo!!! Mo e Meen!

Aling Petra: Pork and?

Boy: Oo!! Mo e Meen!!!

Aling Petra: Pork and Meen? Ahhhh!!! Alam ko na!!! Pork and Beans!!!

Boy: Oo! Oo!! Mo e Meen!! Mo e Meen!!!! ang masayang sigaw ni Boy.

Aling Petra: Pork and Beans pala ang kailangan mo!!!

Boy: Oo. Mo e Meen!

Aling Petra: Hay nako!!!... Wala!!!
__________________

1 comment:

Anonymous said...

naks astigin ito ah!hehehe..napatawa niya ako!you rock boy ngo ngo!hehe..

Want to share what you have?

Want to share your collection of funny jokes, stories, pictures and/or videos? Send it here

Disclaimer: All materials posted are from forwarded emails or postings from public forums.free counters